Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.Asya Tel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

Akıllı Prostat Biyopsisi ve Ameliyatsız Prostat Kanseri Tedavisi

Kimler Prostat Biyopsisi Yaptırmalıdır?

Prostat her erkekte bulunan mesanenin altında idrar yolunun çevresini saran bir bezdir. 40 yaş sonrasında bu bez erkeklik hormonu nedeni ile her erkekte giderek büyür. Bazı erkeklerde büyüme idrar yolunu tıkayarak gerçekleşir bazı erkeklerde de büyüme kanserli şekilde olur.

40 yaş sonrası her erkek üroloji uzmanına gidip prostat büyümesini kontrol ettirmeli ve prostat kanseri taramasını kan testi (PSA) verip yaptırmalıdır. PSA testi yaşa ve prostat hacmine göre yüksek olanlarda mutlaka prostat biyopsisi yapılmalıdır.

akıllı prostat biyopsisiProstat Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Prostat biyopsisi makattan yapılır ve hastaya kısa süreli bir anestezi verilebilir. Makattan prostat üzerinden ultrason yapılarak şüpheli alanlardan ayrı biyopsiler alınır ve ayrıca normal gözüken alanlardan da biyopsi alınır. Genellikle alınan biyopsisi sayısı en az 12 ‘dir.

Akıllı Prostat Biyopsisi Nedir?

İlk prostat biyopsisinde kanser yakalanmayan ama PSA ‘ları giderek yükselen hasta grubunda prostat multiparametrik MR görüntüleme yapılıp bu görüntüde şüpheli alanlar tespit edilebilir. Şüpheli alanlar makattan yapılan ultrason görüntüleri ile eşleştirilip biyopsiler sadece bu şüpheli alanlardan yapılır. Bu işleme akıllı prostat biyopsisi veya füzyon biyopsi adı verilir.

akıllı prostat biyopsisi

Komplikasyonlar Neler Olabilir?

Prostat biyopsisinin en önemli komplikasyonu prostat iltihabı veya idrar yolu iltihabının gelişmesidir. Bu nedenle işlem öncesi mutlaka idrar kültüründe mikrop olmadığının tespiti gerekir. Ayrıca işlem öncesi ve sonrası antibiyotik verilmelidir. Buna rağmen hastaların %5 ‘inde yüksek ateşli olan ve hastaneye yatmayı gerektiren enfeksiyonlar oluşabilir.

Her Prostat Kanseri Neden Tedavi Edilmemelidir?

Prostat Kanseri tarama testlerinin yapılması nedeniyle giderek daha sık teşhis edilmektedir. Ancak bu durum belki de hiçbir zaman sıçrama potansiyeli olmayan bir hastalığın gereksiz yere teşhis edilmesidir. Gereksiz teşhis sonrasında yapılacak ameliyatlarda uzun dönemde kalıcı sertleşme problemleri oluşma riski ve idrar kaçırma riski vardır. Ayrıca ameliyat kendini başına zaten bir risk faktörüdür.

Kimler Takip Altına Alınabilir?

PSA değeri düşük, prostat kanseri hücre saldırganlığı az, kanserli hücre odak sayısı düşük olan hastalarda ameliyatsız takip programı ile prostat kanseri kontrol altında tutulabilir.

Aktif İzlem Nasıl Yapılabilir?

Takip programı içerisinde prostat multiparametrik MR çekilimi, PSA takibi ve takip amaçlı prostat biyopsi yapılması vardır. Geçen zaman içinde tetkiklerdeki değişiklikler göz önüne alınarak aktif prostat kanseri tedavisine geçiş yapılabilir.

Aktif İzlemin Uzun Dönemde Zararı Olabilir mi?

Yapılan çalışmalarda 10 yıllık süre içinde hastaların ortalama 1/3 ünde prostat kanserinin ameliyat olması gerektiği görülmüştür. Yapılacak robotik veya açık prostat kanseri ameliyatlarında aktif izlem altında tutulan kişilerde ek bir rahatsızlık gözlenmediği saptanmıştır.

Prostat kanserinizin ameliyatsız olarak takip edilip edilmeyeceğini hangi risk grubunda olduğunuzu mutlaka doktorunuzla konuşun.