Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.Asya Tel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

İnterstisyel Sistit (Ağrılı Pelvis Sendromu)

Özellikle hanımlarda ağrılı ve sık idrar yapma bazen enfeksiyon yokken de olabilir. Bu durum genellikle nedeni tam olarak bilinemeyen ancak mikropsuz sinir ucu iltihabına bağlı olabileceği düşünülen interstisyel sistit hastalığıdır. Hastalık çoğu zaman şikayetlere rağmen tanısız kalmakta ve yeterli tedaviyi çok geç almaktadır.

Tanısında ürodinami gibi idrar torbasının kasılmasını ve hacmini ölçen tetkikler ve idrar torbasına kamera ile bakılıp gerekirse biopsi alınması önemlidir. Bazen hastalık mesane tümörü ile de karıştırılabilir.

Tedavisinde çok farklı yöntemler kullanılabilir. Birinci basamakta hastanın şikayetlerinin derecesine göre ağızdan bazı mesane kasılmasını engelleyici ilaçlar ve ağrı kesiciler, ikinci basamakta mesane içine ilaç verilmesi ve yurtdışından getirilen bazı ilaçların ağızdan verilmesi, üçüncü basamakta mesanenin dubarına Botox enjeksiyonu yapılması ve nihayet çok dirençli durumlarda mesanenin alınması ya da büyütülmesi düşünülebilir. Neyse ki hastaların büyük kısmı ilaç tedavileri ile belirgin fayda sağlamaktadır.