Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi

profdrsyucel@gmail.com
MUAYENEHANE
Fulya Polat Tower Residence
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
Tel: 0 212 266 72 22
GSM: 0 530 313 24 68

İnterstisyel Sistit (Ağrılı Pelvis Sendromu)

Özellikle hanımlarda ağrılı ve sık idrar yapma bazen enfeksiyon yokken de olabilir. Bu durum genellikle nedeni tam olarak bilinemeyen ancak mikropsuz sinir ucu iltihabına bağlı olabileceği düşünülen interstisyel sistit hastalığıdır. Hastalık çoğu zaman şikayetlere rağmen tanısız kalmakta ve yeterli tedaviyi çok geç almaktadır.

Tanısında ürodinami gibi idrar torbasının kasılmasını ve hacmini ölçen tetkikler ve idrar torbasına kamera ile bakılıp gerekirse biopsi alınması önemlidir. Bazen hastalık mesane tümörü ile de karıştırılabilir.

Tedavisinde çok farklı yöntemler kullanılabilir. Birinci basamakta hastanın şikayetlerinin derecesine göre ağızdan bazı mesane kasılmasını engelleyici ilaçlar ve ağrı kesiciler, ikinci basamakta mesane içine ilaç verilmesi ve yurtdışından getirilen bazı ilaçların ağızdan verilmesi, üçüncü basamakta mesanenin dubarına Botox enjeksiyonu yapılması ve nihayet çok dirençli durumlarda mesanenin alınması ya da büyütülmesi düşünülebilir. Neyse ki hastaların büyük kısmı ilaç tedavileri ile belirgin fayda sağlamaktadır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu sayfaya henüz değerlendirme yapılmadı)