Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.Asya Tel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

Üretra Darlığı

Üretra Nedir?

Üretra mesanede depolanmış olan idrarı vücut dışına ulaştıran iki ucu açık tüp şeklinde bir kanal olup erkekte 18-20 cm, kadında ise 3-4 cm uzunluğundadır. Erkekte kadınlardan farklı olarak meni ve prostat bezi sıvıları da bu kanal yoluyla vücut dışına atılmaktadır.

üretra darlığının filmde görünümü

üretra darlığının filmde görünümü

Üretra Darlığı

Ürolojik hastalıklar içerisinde en bezdirici hastalık belki de üretra darlığıdır. İdrar yolundaki bu darlık uygun şekilde tedavi edilmediği durumda daha şiddetli olarak hemen her zaman tekrarladığı gibi uygun tedavi yapılanlarda bile %10 ‘a kadar çıkan nüksetme eğilimi göstermektedir.

Erkeklerde üretra kadınlardan daha uzun olduğundan üretra darlığı erkeklerde daha sık görülür. Kadınlarda darlık sebebi genellikle hormonal iken erkeklerde doğuştan veya sonradan oluşabilmektedir.

üretra darlığı

Sonradan oluşan darlıklarda ana sebep genç erkeklerde düzgün tedavi edilmemiş cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar veya trafik kazalarıyken, yaşlı erkeklerde herhangi bir sebeple düzgün takılmayan sonda, hipospadias onarımları, zor geçmiş prostat ameliyatları veya sistoskopik girişimler sonrası olabilmektedir.

Üretra Darlığı Belirtileri

  • İdrar akışında zayıflama
  • İdrarın ince gelmesi
  • Tam boşalmama hissi
  • Ağrılı idrar yapma
  • Çatallı idrar yapma
  • Bitirirken damlama yapması

Üretra Darlığı Tedavisi

Nedeni ne olursa olsun üretra darlığının ilk tedavisi endoskopik olarak açılmasıdır. 2 kez endoskopik tedavisi yapılan ama üretra darlığı tekrar eden hastaların açık operasyonlara gereksinimi vardır. 2 kezden sonra yapılan endoskopik işlemlerin başarı oranı %20 iken açık operasyonlarda %95 ‘e kadar çıkabilmektedir.

Üretra darlığını teşhis etmede kullanılan en pratik uygulama Üroflowmetri testidir. Üroflowmetri idrar kesesine ait nedenlerle veya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda (prostat hipertrofisi, üretra darlığı gibi) bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır. Tek başına veya sistometri ile beraber kullanılabilir. Bu test ile maksimum işeme hızı, ortalama işeme hızı, işeme süresi, maksimum işeme hızına ulaşma süresi, işenen idrar hacmi gibi parametrelere ait grafikler ve matematiksel değerler elde edilir.

uroflowmetri testi

ÜRETRA DARLIKLARI İLAÇLA DÜZELMEZ.

Üretra Darlığı Ameliyatı

Üretra darlığının cerrahi tedavisinde ana amaç hasarlı ve dar olan üretranın çıkartılıp daralma ihtimali az olan sağlam görünümlü üretranın birbirine bağlanmasıdır. Kazalara bağlı olan üretra darlıklarında en çok bu teknik kullanılır ve en yüksek başarı oranına sahiptir. Sonda ya da cinsel hastalıklara bağlı uzun olan darlıklarda ise dar kısım çıkartıldığında geride sağlam üretra kalmadığından penis derisinden ya da yanak içi deriden yeni idrar yolu yapılması gerekir. Bunun uzun dönemde başarı oranı %70 ‘in üzerindedir. Tekrarlayan üretra darlıklarında üretraya stent konması pek önerilmeyen ve sonrasında ciddi yan etkiler oluşturabilen bir tedavi yöntemidir.

Özellikle kazalara bağlı olan üretra darlıklarında onarım için ortalama 3 ay beklenmeli ve idrar tutma ve sertleşme yeteneğinin kazaya bağlı zarar görmüş olabileceği mutlaka hastaya anlatılmalıdır. Prostata yakın olan darlıklar idrar kaçırma ve iktidarsızlık açısından risk taşımaktadır.