Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.Asya Tel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

Konferans ve Ders Sunumları

Prof.Dr. Selçuk Yücel’in katılmış olduğu üroloji ve çocuk ürolojisi konularındaki kongre, konferans, toplantı ve derslere ait sunumlar.

Çocukluk Döneminde Konjenital Kurvatür Tedavisi
TÜAK, Pediatrik Androloji ve Adölesan Androloji Kursu, 21 Aralık 2018, İstanbul

Erektil Disfonksiyonda Tanısal Yaklaşım
7. Adrenal Gonad Sempozyumu, İstanbul Bilim Üniversitesi,
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, 23-24 Şubat 2018

İnmemiş Testiste Hormonal Tedavi Faydasızdır
27. Ulusal Üroloji Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Bafra, KKTC

Başarısız Hipospadias Onarımı Kursu
Hipospadias Cerrahisinde Komplikasyonlar Ve Yeniden Onarım Yaklaşımları

Büyük Üroloji Buluşması 2013, Antalya

Böbrek Transplantasyonu Öncesi Ürolojik Araştırma
Böbrek Nakli Öncesi Ürolojik Sorunları Olan Hastaya Yaklaşım

Ders Notları

Çift Cinsiyet (İntersex Transgender)
Cinsel Başkalaşım Bozuklukları

TÜYK 2006, Ankara

Cinsiyet Farklılaşım Bozuklukları
Androloji Kongresi, 2007

Distal Hipospadias
25. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, Kıbrıs, 2016

Dönem 3 Öğrenci Dersi: (Hematuria) İdrarda Kan
Hematüri Ve İdrar Renk Değişiklikleri

Ders Notları

Dönem 5 Öğrenci Dersi: Obstruktif Üropati
Ders Notları

Dönem 5 Öğrenci Dersi: Pediatrik Üroloji
Ürogenital Sistemin Konjenital Anomalileri

Ders Notları

Dönem 5 Öğrenci Dersi: Penis ve Skrotum Hastalıkları
Ders Notları

Rekonstrüktif Üroloji Nedir?
Ders Notları

İnmemiş Testis Nasıl İner?
Testis İnmesinin Regülasyonu

8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 22 Mayıs 2009

Dış Genital Sistem Anomalileri: Kriptorşidism, Hidrosel, Herni, Varikosel
7.TÜYK Sınavı Hazırlık Kursu, 2010, Ankara

Çocuk Ürolojisi, Nöroüroloji, Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Üroloji
International Hospital, 21 Ekim 2013

Prostat Kanserinde Tedavi
Prostat Kanserinde Hormonal Tedaviler

Prostat Kanseri Toplantısı, Antalya, 27 Haziran 2013

Testis Torsiyonu
Testiküler Torsiyon

23.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 16-19 Ekim 2014

UPJ Darlığında Yaklaşım
XX. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008, Antalya

Vezikoüreteral Reflü: VCUG Voiding Kime Ne Zaman Çekilmeli?
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Gaziantep, 19-20 Aralık 2009

Vezikoüreteral Reflüde Endoskopik Cerrahi
Vezikoüreteral Reflü Ve Subüreteral Enjeksiyon: “Sting”

Türk Üroloji Derneği – Doğu Anadolu Şubesi Toplantısı, Erzurum, 27 Aralık 2009

VUR’da Açık Cerrahi Teknikleri
Üreteral Reimplantasyon Teknikleri

Excessive Pediatrik Üroloji, 3 Mayıs 2017, Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

VUR’da Endoskopik Cerrahi
Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Endoskopik Cerrahiler

22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 2-6 Mayıs 2012

Approach To Stress Urinary Incontinence: Midurethral Slings
Mediterranean & Gulf Urology Forum Annual Meeting, 3-4 October 2013

Botulinum Toxin in Lower Urinary Tract
Acibadem University

Hypospadias Complications
Management Of Challenging Hypospadias Cases: Short And Long Term Complications

Acibadem University

Let’s All Talk The Same Language: Standartisation of Definitions and Terminology
LUT Symptoms in Pediatrics and Dysfunctional Voiding, ICS 2017, Florence

How to Manage Boys operated for Posterior Urethral Valve and Severe Hypospadias
Transitional Care for Continence in Congenital Malformations, ICS 2017, Florence

What is New in Urinary Incontinence: A Practical Look on the Guidelines
Acibadem University