Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.Asya Tel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

İdrarda Kan ve Mesane Tümörü

İdrar tahlilinde kan olması veya kanlı idrar yapma aksi ispatlanmadıkça mesane tümörü olarak düşünülmelidir. Durumu aydınlatmak için ek tetkikler yapılmalıdır.

Kanlı idrar hangi durumlarda görülür?

İdrarınızın kırmızı, kahverengi veya kola renkli olması idrarınızda kan olduğu anlamına gelebilir. Ancak yapılan idrar tahlilinde kan hücrelerinin mutlaka görülmesi gerekir. Birçok ilaç, gıda ve gıda boyası da idrarın rengini değiştirip korku yaratabilir. Bu nedenle bir çok farklı durum idrar renginde kan görüntüsü verebilir. Bu durumlar şunlardır:

 • İdrar yolu enfeksiyonları ve Sistit
 • Böbrek enfeksiyonları
 • Böbrek taşları
 • Prostat büyümesi
 • Böbrek hastalıkları
 • Mesane tümörü
 • Böbrek tümörü
 • Ailevi hastalıklar
 • Böbrek yaralanması
 • İlaçlar (bazı kanser, kabızlık , tansiyon, antibiyotik ilaçları ve kan sulandırıcılar)
 • Gıdalar (Gıda boyalı hazır gıdalar, Pancar, karadut)
 • Aşırı egzersiz veya koşu

İdrarınızda Kan Görürseniz Ne Yapmalısınız?

Mutlaka bir üroloji doktoruna başvurmalı ve sizin için uygun olan tetkikleri yaptırmalısınız. Eşlik eden yakınmalarınıza göre araştırmalar değişecektir. Genellikle araştırma idrar tahlili ve gerekirse idrar kültüründe mikrop tayini ile başlar ve ultrason veya tomografi gibi bir görüntüleme yöntemi ile devam eder.
İdrarında ağrısız şekilde kan olan her hasta mesane tümörü olarak kabul edilir ve tetkikler mesane tümörü hastalığını atlamamak için yapılır.

Yapılan Testlerin Hiçbirinde Problem Bulunamaz ise Ne Yapılmalıdır?

İdrar Sitolojisi:
Üroloji doktorunuz yaptığı ileri araştırmalarda hiçbir hastalığa ve idrarda kanamaya yol açacak bir duruma rastlamaz ise yapılması gerekenlerden birincisi idrardaki hücre yapılarının bozulup bozulmadığının araştırılmasıdır. Buna İdrar Sitolojisi denir.

İdrar sitolojisi için sabah uyandığınızdaki ilk idrar tuvalete yapılır ve ikinci idrarınız doktorunuzun ofisinde verilir. Bu idrar patoloji laboratuvarında özel teknikler ile incelenir ve idrar torbası, idrar yolları ve böbrek içerisindeki zarın (ürotelyum) hücrelerinde kanserleşme olup olmadığını rapor eder.

Sistoskopi:
Üroloji doktorunuz mesane ve idrar yolunuzu endoskopi sayesinde kamera ile bizzat görmek isteyebilir. Görüntüleme tetkikleri bazen küçük sivilce tarzındaki tümörleri tanıyamayabilir. Bu nedenle erkek ve kadınlarda idrar deliğinden içeriye sonda benzeri bir ışık ve kameralı sistem ile girilir ve tüm idrar yolları zarı taranır. Şüphe uyandıran alanlardan ise parçalar alınıp patolojiye gönderilir. Birkaç gün sonra patoloji raporundan elde edilen sonuçlara göre daha detaylı ve daha geniş bir alanın endoskopi ile ameliyathanede temizlenmesi gerekebilir. Sistoskopi kadınlarda kısa olan idrar yolu nedeniyle anestezi verilmeden yapılsa da erkeklerde uzun idrar yolu nedeniyle hafif bir anesteziye ihtiyaç gösterebilir.

Mesane Tümörü müyüm?

Yapılan görüntülemelerde idrar torbası içerisinde bir kitle olduğu söylenirse üroloji doktorunuz kitlenin boyutuna göre sizden önce tomografi gibi ilaçlı bir film isteyebilir. Bu görüntüleme ile kitlenin idrar torbası içerisindeki duvara ne kadar ilerlediği, böbreklerin idrar yollarına bası yapıp yapmadığı ve çevredeki lenf bezlerinde hastalığa bağlı büyüme olup olmadığı kontrol edilir.

Üroloji doktorunuz size sistoskopi yaparak idrar torbası içerisinde bu kitlenin tam olarak nerede olduğu, boyutu ve yapısı hakkında bilgi verecek ve kitle eğer uygun ise tamamen kazıyarak dışarı çıkaracaktır. Kazınan parçalar patoloji laboratuvarına gönderilerek hücre tipi, saldırganlık derecesi, idrar torbası duvarının ne kadarına sirayet ettiği saptanacaktır. Sonuca göre tekrar sistoskopi ile daha detaylı bir kazıma tekrarlanabilir veya hemen tedavi yöntemlerine geçilebilir.

Mesane Tümörü Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Sigara kullanmak
 • Yaşlanmak
 • Erkek cinsiyet
 • Boya, Plastik, Deri, Tekstil Endüstrisinde Çalışmak
 • Daha önce başka nedenle Radyoterapi veya Kanser tedavisi Almak
 • Uzun süreli Sonda Kullanımı veya Kronik Sistitler
 • Ailevi Kanser Hastalıkları veya Daha Önce Kanser Olmak

Mesane Tümöründen Nasıl Korunabilirim?

 • Sigarayı Bırakarak
 • İdrar torbasında Kronik Sistitlere İzin Vermeyerek
 • Kimyasallardan Kaçınarak
 • Antioksidan düzeyi yüksek doğal Meyve ve Sebze Tüketerek

Mesane Tümörü Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Mesane tümörünün sayı, boyut, hücre tipi, saldırganlığı, idrar torbası duvarına ne kadar girdiği, çevre bezelere sirayeti, farklı organlara yayılımı tamamen anlaşıldıktan sonra tedavi yöntemlerine karar verilir. Tedavi için aşağıda belirtilenler tek başlarına veya birbirleri ile beraber yapılabilirler.

 1. Tümörün kazınarak çıkartılması
 2. Mesane içerisine verem mikrobu (BCG) verilerek bağışıklık sistemi kuvvetlendirilmesi (İntrakaviter İmmunoterapi)
 3. Mesane içerisine kanser ilacı verilmesi (İntrakaviter kemoterapi)
 4. Mesanenin erkeklerde prostat ile beraber ve kadınlarda rahim ile beraber çıkarılması (Radikal Sistektomi)
 5. Damardan Kanser İlacı Tedavisi (Sistemik Kemoterapi)
 6. Bölgesel Işın Tedavisi (Radyoterapi)

Mesane Tümörü Tedavisi Takibi Nasıl Yapılmalıdır?

Mesane tümörü nüksleri olan ve saldırganlığı zaman içerisinde değişebilen bir hastalıktır. Bu nedenle yakın takibi tedavi esansında çok önemlidir. Bu takip uzun yıllar boyunca sürmek zorundadır.

Mesane tümörü tedavisinde tedavisi başarılı olanlarda ilk yıl 3 ayda bir, ikinci yıl 6 ayda bir daha sonra ise yılda bir sistoskopi ve idrar sitolojisi ile hastalıkta tekrarlama olup oladığı araştırılmalıdır. Ayrıca her yıl ilaçlı tomografi ile hastalığın böbrek içerisindeki zarda da olup olmadığı araştırılmalıdır.