Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.Asya Tel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

Başarısız Hipospadias Onarımı

hipospadias onarımı sonrası kısa ve eğik penis

başarısız hipospadias onarımı sonrası kısa ve eğik penis

Hipospadias nedir?

Hipospadias, çocuğun idrar yaptığı deliğin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Bu delik ile penis ucu arasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır. İdrar deliğinin yerleşimi penis gövdesinin herhangi bir yerinde, penis ile torbaların birleştiği bölgede hatta anüse yakın bölgede bile olabilir. Daha aşağı yerleşimli hipospadias oluşumlarının cerrahi tedavisi daha zordur.

Hipospadias, halk arasında peygamber sünneti, peygamber sünnetli, doğuştan sünnetli ya da yarım sünnetli olarak ta bilinmektedir.

Hipospadiaslı çocuklar ayakta işerken karşıya değil de aşağıya doğru idrar yaptıkları için oturarak çiş yapmayı tercih ederler.

Çocuklarda giderek daha sık hipospadias hastalığının görülmesi ve tecrübesiz ellerde hipospadias onarımlarının yapılması başarısız hipospadias cerrahisini rekonstrüktif ürolojinin en önemli konusu haline getirmiştir.

Çocukluk çağında gerektiği gibi onarılmamış ya da erişkin hayatta kullanılacak şekilde planlanmamış hipospadias onarımları ne yazık ki çocuğun ilerideki hayatını sıkıntıya sokabilmektedir. Penisin eğri olması, üretranın dar olması, fistüllerin olması, üretradan kıl çıkması, penisin kısa olması, kozmetik olarak beğenilmemesi en sık karşılaşılan durumlardır.

Penisin eğri olması tek başına düzeltilebilir bir durumdur ancak eğimin açısı ve yeri uygulanacak cerrahiyi değiştirir. Sıklıkla penise gergi dikişinin konması yeterli olsa da bazen penisin üzerine deriden, yanak içinden ya da kadavradan yama konması gerekebilir.

Hipospadias Ameliyatı

idrar yolu darlığının filmde görüntüsü

idrar yolu darlığının filmde görüntüsü

Ağır tiplerinde peniste özellikle sertleşme anında belirginleşen aşağıya doğru kıvrılma (eğrilik) mevcuttur. Penisin eğri olması tek başına düzeltilebilir bir durumdur ancak eğimin açısı ve yeri uygulanacak cerrahiyi değiştirir. Sıklıkla penise gergi dikişinin konması yeterli olsa da bazen penisin üzerine deriden, yanak içinden ya da kadavradan yama konması gerekebilir.

Üretra darlığı gelişmiş olanlarda genellikle tüm üretra dardır ve hipospadias onarımın baştan yapılması gerekir. Nadiren tek bir alanda üretra darlığı vardır ve bu alanın çıkarılması yeterli olur.

Fistüller ise katmanlı bir şekilde kapatılabilir ancak fistül büyüklü bazen o kadar büyük olur ki hipospadias onarımı baştan yapılmalıdır.

Üretradan kıl çıkması, daha önceki onarımda idrar yolu olarak kullanılan deri için kıl çıkacak bir deri kullanılmasına bağlıdır ki bundan özellikle hipospadias onarımlarında kaçınılmalıdır. Kıllı üretra probleminden kurtulmanın tek yolu tüm kıllı üretranın çıkartılması ve yerine yanak içinden deri alınarak yeni bir idrar yolu yaratmaktır.

Kısa penis ise penisin derisinin soyulup penisin göbekten tamamen ayrılması ve derinin farklı bir şekilde tekrar penisi örtmesi ile düzeltilebilir. Penis eğriliğine bağlı kısa penisler yama yöntemiyle 2 cm civarında uzatılabilir.

Penis üzerinde kozmetik deri hataları ise uygun cerrahi teknikler ile düzeltilebilir. Tedavinin mutlaka tecrübeli bir el tarafından yapılması gereklidir. En ehil ellerde bile bu operasyonların başarısız olma riski oldukça yüksektir.