Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.Asya Tel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

İnfertilite – Kısırlık

İnfertilite (Kısırlık), Mikro TESE ve Kısırlık İlaç Tedavisi

İnfertilite veya kısırlık düzenli ilişkinin korunmasız olarak bir yıl olarak sürmesine rağmen gebeliğin elde edilmemesidir. İnfertilite araştırılmasında erkek ve kadının yaşları, genel sağlık durumları ve beklentileri çok önemlidir.

Hanımların ve erkeklerin eş zamanlı değerlendirilmeleri en uygun yaklaşımdır. 30 yaş üstü eşlerde gebelik için az bir vakit kaldığı düşünülerek yardımcı gebelik yöntemleri akla getirilmelidir.

Erkeklerde sperm sayısının çok düşük olduğu, kalitenin yetersiz olduğu durumlarda spermler özel tekniklerle seçilip dölleme için kullanılabilir. Hiç spermin bulunmadığı durumlarda ise testisin içerisinden parça alınarak sperm taramasının yapılması (TESE) özellikle mikroskop altında mikro TESE yapıldığında yüz güldürücü sonuçlar verebilmektedir.

Sperm sayısı arttırıcı veya hareketliliği yükseltici ispatlanmış bir ilaç yoktur. Ancak bazı özel durumlarda testis içerisindeki testosteron seviyesinin artmasını amaçlayarak kısmi düzelmeler sağlayabilen ya da antioksidan olarak bilinen ve hareketliliği kısmi olarak düzeltebilen bazı ilaç ya da destekleyici ürünler vardır.

Bazı özel hormonal hastalıklarda (hipogonadotrofik hipogonadizm, hiperprolaktinemi gibi) ya da genetik hastalıklarda (Klienefelter gibi) hormon tedavilerinin kullanımı uzun dönemde mikroTESE de sperm bulunmasını hatta normal meni tetkikinde bile sperm bulunmasını sağlayabilir.

Kısırlık yakınması ile başvuran hastaların bazı özel hastalıklar için genetik olarak araştırılması gereksiz mikro TESE lerden kaçınılmasını ve altta yatan hastalığın tanınmasını sağlayabileceği gibi doğacak çocuğun babadaki hastalığı taşıma riskinin araştırılması için de önemli olabilir. Bu hastalıkların genetik analizlerinin yapılıp yapılmayacağının tartışması mutlaka hekim ile yapılmalıdır.

Sebebi bilinen ya da tahmin edilebilen bazı sperm bozukluklarında (aşırı sıcakta banyo, yüksek ateşli hastalık, kanser tedavisi gibi) 3-12 ay beklenmesi zaten sperm fonksiyonlarının toparlanması için yeterlidir.