Prof.Dr. Selçuk YÜCEL

Üroloji ve Çocuk Ürolojisi

Genel üroloji, erkek ürülojisi, kadın ürolojisi, çocuk ürolojisi teşhis, tanı ve tedavisi.