Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tel: 0 216 625 45 45

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Tel: 0 212 375 65 65

MUAYENEHANE / KONSÜLTASYON
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/436 Şişli / İST
İst.Avrupa Tel: 0 212 266 72 22

Bağdat Cad. No: 448/1 Suadiye - Kadıköy / İST
İst.Asya Tel: 0 216 372 60 60
Doktor GSM: 0 530 313 24 68

Ameliyatsız Penis Gençleştirme Tedavisi (PRP)

PRP tedavisi P-Shot, Priapus Shot, penis gençleştirme aşısı olarak da adlandırılmaktadır.

PRP nedir?

Platelet Rich Plasma’nın (kan pulcuklarından zengin plazma) kısaltmış adıdır. Genel olarak kişinin kendi kanından bazı özel işlemler ile elde edilen içinde yara iyileşmesini, yeni doku oluşumunu, yeni damar oluşumunu ya da damarların eski esnekliğine kavuşmasını sağlayan özel büyüme faktörlerini içeren plazma sıvısıdır. Özetle kanın içinde saklanan gizemli bir iksirdir.

PRP hangi sağlık alanlarında işe yarar?

PRP uzun zamandır cilt gençleştirme amaçlı kozmetik tedavide, saçlı deride saç dökülmesini engelleme ya da saçları gürleştirme amaçlı cilt hastalıkları dalında, eklem ağrılarının giderilmesi için fizik tedavi ve ortopedide kullanılmaktadır. Bu alanlardaki etkinliği nedeniyle vücudun diğer gençleşme gerektiren alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır.

PRP tedavisinin Penis üzerindeki etkisi nedir?

Diğer organlarda olduğu gibi PRP, peniste içine kan dolup kanı hapseden özel damarsal yapıların hücrelerinin yenilenmesini ve yeni damar oluşumunu sağlamaktadır. Penis içerisinde hücre ve doku yenilenmesi ve gençleşmesi sağlanarak penis içerisine dolan kanın miktarı yükselmekte ve penisin daha çok beslenmesi, sinir dokularının daha etkin çalışması, hassasiyetinin yükselmesi, ereksiyon kalitesinin artması ve boyutunda da pozitif değişiklikler olması izlenmektedir.

PRP tedavisinin Penis üzerindeki Etkinliği üzerine Bilimsel Çalışmalar var mı?

İlk olarak farelerde yapılan deneylerde PRP’nin penisin damar yapısı üzerinde yapıcı ve onarıcı üzerinde etkisi olduğu gösterilmiştir. Penise giden sinirlerin kesilmesi sonrasında oluşan farelerdeki penis üzerindeki ereksiyon ve boyut kaybının PRP tedavisi sonrasında hücresel boyutta eski haline döndüğü gösterilmiştir. Fareler üzerinde yapılan bu deney metodu insanlardaki prostat kanseri tedavisi (radikal prostatektomi ve radyoterapi) sonrası olan penisteki değişiklikleri taklit etmek için oluşturulmuştur. Bu bağlamda hayvan deneyi olarak PRP tedavisinin prostat kanseri tedavisine bağlı penis boyu ve ereksiyon yeteneğindeki azalma durumlarında etkin olabileceği gösterilmiştir. Bilimsel hakemli dergilerde yayınlanan hayvan deneyi çalışmaları aşağıdadır:

Optimization of platelet-rich plasma and its effects on the recovery of erectile function after bilateral cavernous nerve injury in a rat model. Wu YN, Wu CC, Sheu MT, Chen KC, Ho HO, Chiang HS. J Tissue Eng Regen Med. 2016 Oct;10(10):E294-E304.

 The neuroprotective effect of platelet-rich plasma on erectile function in bilateral cavernous nerve injury rat model. Wu CC, Wu YN, Ho HO, Chen KC, Sheu MT, Chiang HS. J Sex Med. 2012 Nov;9(11):2838-48.

Bu çalışmalar üzerine PRP insanlarda da denenmeye başlamış ve klinik anlamda da PRP’nin penis üzerinde pozitif etkileri olduğu gösterilmiştir. İlk çalışma 4 hastada işlemin etkinliği ve zararlarının olup olmadığı üzerinde yapılmıştır. Çalışma oldukça ilgi uyandırmış ve daha fazla sayıda klinikte işlemin yapılması başlanmıştır. Bu ilk çalışmanın künyesi aşağıdadır:

Safety and feasibility of platelet rich fibrin matrix injections for treatment of common urologic conditions.Matz EL, Pearlman AM, Terlecki RP Investig Clin Urol. 2018 Jan; 59(1):61-65.

Bu çalışmanın arkasından yapılan başka insan çalışmalarında da etkin sonuçların elde edilmesi nedeniyle bazı derleme yazıları yazılmıştır:

Recent advances in the understanding and management of erectile dysfunction

Sarah C Krzastek, Justin Bopp, Ryan P Smith, Jason R Kovac

Version 1. F1000Res. 2019; 8: F1000 Faculty Rev-102.

PRP’nin penis boyutu ve erkesiyon kapasitesi üzerinde etkin sonuçların elde edilmesi üzerine Peyronie hastalığında bile PRP tedavisi denenmeye başlanmıştır. Ameliyatı geciktirebileceği hatta gerek kalmamasına neden olabileceğine dair yazılar ve derlemeler de bildirilmiştir. Bu çalışmalar da aşağıdadır:

Virag R, Sussman H, Lambion S, et al. Evaluation of the benefit of using a combination of autologous platelet rich-plasma and hyaluronic acid for the treatment of Peyronie’s disease. Sex Health Issues 2017; 1: 1–8.

 Non-invasive treatment in the management of Peyronie’s disease. Karen Randhawa, C. J. Shukla. Ther Adv Urol. 2019 Jan-Dec; 11: 1756287218823671.

Tüm bulgular ışığında, PRP tedavisinin penil protez tedavisi gerektirecek şiddetli ereksiyon kayıplarında veya cerrahi onarım gerektirmek zorunda olan şiddetli Peyronie hastaları dışındaki orta veya düşük dereceli problemlerde denenebileceği, sertleşmeyi arttırdığını bildiğimiz bazı ilaçlara olan etkiyi kuvvetlendirebileceği, ESWT tedavisi (penis şok tedavisi) etkinliğini yükseltebileceği düşünülerek güvenle kullanılabileceği bildirilmiştir.

Penis PRP tedavisinin yurtdışında başka kliniklerde kullanımı var mı?

Avrupa, ABD, Avustralya gibi bir çok yurtdışı merkezde PRP tedavisi sık  olarak yapılmaktadır. Hatta sadece bu tedaviyi uygulayan özel merkezler de kurulmuştur. Bu kliniklerden bazılarının web siteleri aşağıdadır:

http://www.browardurologycenter.com/treatments/sexual-health/the-priapus-shot-or-pshot-prp-platelet-rich-plasma-penile-injection

https://jasonemermd.com/platelet-rich-plasma-prp-for-penile-rejuvenation/

https://www.pollockclinics.com/erectile-dysfunction/the-p-r-p-shot/

https://wfmedispa.com/pelvic-sexual-health/mens-pelvic-sexual-health/penile-prp-therapy/

https://www.numalemedical.com/permanent-shrinkage-treating-penile-atrophy-with-platelet-rich-plasma-prp-therapy-2/

PRP tedavisi Penise Nasıl Uygulanır?

İşlem tamamen ameliyatsız ve anestezi riski olmadan uygulanır. Hastadan önce 1o ml civarında kan alınır. Hastanın kanı özel bir tüp içerisinde yüksek teknoloji içeren yöntemlerle işleme tabi tutulur. Kanın içerisindeki kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, ödeme sebep olan bazı maddeler tamamen ayrılır ve geriye sadece büyüme faktörleri ve kan pulcukları kalır. Elde edilen kan pulcuklarından zengin olan kısmın en üstte kalan kısmı yine özel bir şekilde 2-3 ml’lik plazma olarak başka bir özel tüp alınır.

Bu tüp dikkatli bir şekilde çok ince bir iğne sayesinde direkt penis içerisindeki sertleşmeyi sağlayan süngersi damar yapısının içerisine enjekte edilir. İşlem kan alınmasını takiben yaklaşık 45 dakika civarında bir zaman alır. İşlem sonrası genellikle ağrı olmaz ve hasta kendi iş yaşamına hemen dönebilir. Cinsel aktiviteye de ertesi gün devam edebilir.

PRP tedavisi penis üzerine haftada 1-2 kez olarak 2 veya 3 hafta arka arkaya verilebilir. Tedavi sayısı ve sıklığı hastanın durumuna göre ayarlanabilir.

PRP tedavisinin Penis üzerindeki Etkisi ne zaman Başlar?

Etkiler 3 ay içinde görülmeye başlar. Hastalara tedavinin daha az miktarda 3-6-9-12. aylarda tekrarlanması da gerekebilir. Ek olarak verilebilecek penis şok tedavisi (ESWT), haplar, penis traksiyon veya vakum uygulamaları tedavinin daha hızlı olmasını sağlayabilir. 12 ayın sonunda elde pozitif bir sonuç yok ise tedavinin daha uzun sürmesi için bir neden yoktur. Alternatif tedaviler ya da ameliyat gerektiren tedavilere başvurulmasına gerek vardır.

Penis PRP tedavisi Kimlere Yapılamaz?

  • Bilinen kan hastalığı olanlar
  • Bilinen kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar
  • Ciddi kan sulandırıcı veya inceltici tedavi alanlar
  • Aktif kanser tedavisi alan ve hastası olanlar

Penis PRP tedavisinin avantajları nelerdir?

  1. Bu tedavide hiçbir şekilde dışarıdan ek bir madde vücuda verilmez. Tamamen şahsa özgü ve kişinin kendini iyileştirebilme kapasitesi ile ilgilidir.
  2. Ameliyat gerektirmez ve ağrısız bir işlemdir.
  3. İlaçlar ile elde edilemeyecek uzun süreli bir sonuç hedeflenmektedir. Hayat boyu ilaç kullanarak cinsel aktivitede bulunma yerine bir alternatif olarak denenebilir.
  4. Tedavi tamamen doğal ve alerjik reaksiyonlardan uzaktır. İlaç ya da benzeri tedavilerin olası yan etkilerinden tamamen arınmıştır.
  5. Gençleştirme etkisi daha önce insanların cildi, saçları ve eklemlerinde test edilmiş ve çok yüz güldürücü sonuçlar alındığı gösterilmiştir. Yurt dışında birçok ünlü sporcu ve ünlünün düzenli olarak PRP tedavisi aldığı bilinmektedir.

Penis PRP tedavisinde Etkinlik Garantisi Var mıdır?

PRP tedavisi cilt, saçlı deri ve eklemde yüksek oranda etkin bulunsa da peniste halen alternatif tedavi metodu olarak kabul edilmelidir. Tedavinin kişiden kişiye etkinlik olarak değişiklik göstereceği bilinmelidir. 1 yıl içinde fayda görülmedi ise tedavinin devam etmesi önerilmemektedir. PRP’nin etkinliğinin artması için PRP içerisine bazı sentetik maddeler ya da kök hücre eklenmesi de söz konusudur. Ancak bu çalışmalar daha çok araştırma amaçlı kullanılmaktadır.

Penis PRP tedavisi konusunda son olarak ne diyebiliriz?

Eğer ereksiyon yeteneğinizde ve penis boyutunuzda kalp damar hastalıklarınız, şeker hastalığınız, prostat gibi bazı ameliyat veya farklı tedavilere veya sadece yaşlanmaya bağlı hafif veya orta dereceli bozulmalarınız var ise penise PRP tedavisi güvenli, bilimsel dayanağı olan, ağrısız bir tedavi alternatifidir.

PRP tedavisi alternatif bir yöntem olup diğer tedaviler ile beraber de uygulanabilir. PRP tedavisi doğal ve alerjik reaksiyon yapamayacak bir tedavidir. Eğer 1 yıl içinde fayda görülmez ve cerrahi tedavi yapılması planlanırsa cerrahi tedavinin yapılmasını zorlaştırmaz.

Üroloji doktorunuz ile problemlerinizin PRP ile tedavi alternatifi olup olmadığını mutlaka konuşmalısınız.

Bununla beraber iktidarsızlık problemlerine ameliyatsız bir diğer çözüm olarak Ameliyatsız İktidarsızlık Tedavisi yazımızı okuyabilirsiniz. Ameliyatsız Ereksiyon Tedavisi için Low Intensity Shock Wave Therapy for Erectile Dysfunction (Düşük Yoğunluklu Şok Dalgaları ile Sertleşme Bozukluğunun Tedavisi) veya kısaltması ile EDSWT.